මුදල් අමාත්‍යංශ ලොක්කෙක් ගෙදර පතරොම් තොගයක් සමගින් අත්අඩංගුවේ..

මුදල් අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ලෙස සේවය කරන මොහොසඩ් අලි හසන් නැමැත්තෙක් ආරක්‍ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඔහුගේ මල්වාන නිවසේ තිබී මිලි මීටර් 12 පතරොම් 93ක් සොයා ගැනීමෙන් පසු මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *