උණ්ඩ 93ක් සමඟ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ අලි හසන් අත්අඩංගුවට

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ මොහොමඩ් අලි හසන් මහතා බියගම, මල්වත්ත, මල්වාන ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. 

බෝර 12 වර්ගයේ උණ්ඩ 93 ක් සමඟ ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේය. 

යුද හමුදාව සහ පොලිසිය එක්ව මොහොමඩ් අලි හසන් මහතාගේ නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි තිබී මෙම උණ්ඩ තොගය සොයාගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *