ඇමති මංගල මාතර විහාරස්ථාන චාරිකාවේ..

මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා මාතර ප‍්‍රදේශයේ විහාරස්ථාන කිහිපයකට ගොස් එහි නායක හිමිවරුන් සමග සාකච්චා කර ඇත.

එහිදී ඇමතිවරයා එම විහාරස්ථානවල අඩුපාඩු පිලිබදවද සොයා බලනු ලැබීය.

කෙසේ වෙතත් ඇමතිවරයාට මාතර දිස්ත‍්‍රික්කයේ කිසිදු විහාරස්ථානයට ඇතුළු නොවන ලෙස මාතර ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල විහාරාධිපති සංගමය තහනමක් පනවා තිබියදී මෙම සංචාරයේ යෙදීම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *