මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අතුරු තහනම් නියෝගයක්

මරණ දඩුවම කි‍්‍රයාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (05) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කළේ නීතිඥ කේ.එච්.ගීගනගේ විසින් ගොණුකර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සලකා බලමින්.

අදාළ අතුරු තහනම් නියෝගය ලබන ඔක්තෝබර් මස 30 වැනිදා තෙක් බලපැවැත්වෙනු ඇති. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *